สินค้า

สินค้า

 • กิจกรรมโครงงานด้านเทคโนโลยี มัธยมศึกษา
  425.00 ฿
 • คู่มือการจัดการเรียนรู้ ชุดสื่อการสอนวิทยาการคำนวณพื้นฐานอัลกอริทึม
  315.00 ฿
 • แบบฝึกเสริมทักษะ STEM 4
  105.00 ฿
 • แบบฝึกเสริมทักษะ STEM 5
  105.00 ฿
 • แบบฝึกเสริมทักษะ STEM 6
  105.00 ฿
 • แบบฝึกเสริมทักษะ STEM 3
  105.00 ฿
 • แบบฝึกเสริมทักษะ STEM 2
  105.00 ฿
 • แบบฝึกเสริมทักษะ STEM 1
  105.00 ฿
 • คู่มือครู ชวนรู้ดิจิทัล 3
  400.00 ฿
 • คู่มือครู ชวนรู้ดิจิทัล 2
  400.00 ฿
 • คู่มือครู ชวนรู้ดิจิทัล 1
  400.00 ฿
 • ชวนรู้ดิจิทัล 3
  200.00 ฿
 • ชวนรู้ดิจิทัล2
  200.00 ฿
 • ชวนรู้ดิจิทัล1
  200.00 ฿
 • คู่มือครู รู้เท่าทันดิจิทัล 3
  400.00 ฿
 • รู้เท่าทันดิจิทัล 3
  225.00 ฿