รู้เท่าทันดิจิทัล 3

รหัสสินค้า : book5

ราคา

225.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 225.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยุคใหม่ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างปลอดภัย เหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาในเล่มครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้และเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และลิขสิทธิ์ทางปัญญาทั้งของตนเองและผู้อื่น 

- เข้าใจสิทธิของตนเองและผู้อื่น

- การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความแตกแยก

- การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น และการโต้แย้งบนสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม

- เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ผลงานของผู้อื่น

- กฎหมายลิขสิทธิ์และความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์

- ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ และ e-commerce

- การใช้ตรรกะและการวิเคราะห์ เพื่อการรับและเผยแพร่ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย

- พิมพ์ 4 สี จำนวน 104 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 225 บาท