ชวนรู้ดิจิทัล1

รหัสสินค้า : book7

ราคา

200.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 200.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลให้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา เนื้อหาครอบคลุม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารอย่างปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ

- ทำความเข้าใจกับสิทธิของตนเองและผู้อื่นในโลกออนไลน์

- การสื่อสารในโลกออนไลน์อย่างมีความรับผิดชอบและมีมารยาท

- รู้จักและเข้าใจการป้องกันความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์

- การวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อให้รู้เท่าทัน

- พิมพ์ 4 สี จำนวน 80 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 200 บาท