คู่มือครู รู้เท่าทันดิจิทัล 3

รหัสสินค้า : book6

ราคา

400.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 400.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือคู่มือครูเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลให้กับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือ “รู้เท่าทันดิจิทัล เล่ม 3” ของผู้เรียน 

พิมพ์ 4 สี จำนวน 56 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราาคา 400 บาท