คู่มือการจัดการเรียนรู้ ชุดสื่อการสอนวิทยาการคำนวณพื้นฐานอัลกอริทึม

รหัสสินค้า : book20

ราคา

315.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 315.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คู่มือสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ครอบคลุมแนวทางการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงคำนวณ การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านเกมการศึกษา เป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อกิจกรรมเกมการศึกษาในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้อย่างมีมีประสิทธิภาพ

- การใช้เกมการศึกษา และการจัดการเรียนรู้แบบ game-based learning สำหรับห้องเรียนยุคใหม่

- การสอนและพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเชิงคำนวณ

- กิจกรรมตัวอย่าง

พิมพ์ 4 สี จำนวน 56 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 315 บาท