คู่มือครู ชวนรู้ดิจิทัล 2

รหัสสินค้า : book11

ราคา

400.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 400.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้สอน โดยใช้สื่อหนังสือ “ชวนรู้ดิจิทัล เล่ม 2”เนื้อหาครอบคลุม ความรู้พื้นฐานและแนวทางการใช้หนังสือ “ชวนรู้ดิจิทัล เล่ม 2” ในการสอน พิมพ์ 4 สี จำนวน 48 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 400 บาท