กิจกรรมโครงงานด้านเทคโนโลยี มัธยมศึกษา

รหัสสินค้า : book21

ราคา

425.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 425.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือกิจกรรมเรียนรู้โครงงานด้านเทคโนโลยี และด้านวิศวกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการเขียนโปรแกรมในการคิด ออกแบบ และแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมโครงงานและโจทย์จำลองสถานการณ์เสมือนชีวิตจริงได้ เนื้อหาครอบคลุม:

- แนวทางการสร้างสรรค์โครงงาน

- ความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรมในอุตสาหกรรม

- กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อออกแบบโครงงานด้านอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ

- การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างชิ้นงาน

- พิมพ์ 4 สี จำนวน 152 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 425 บาท