ชวนรู้ดิจิทัล 3

รหัสสินค้า : book9

ราคา

200.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 200.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลให้กับผู้เรียนระดับประถมศึกษา เนื้อหาครอบคลุม การป้องกันตนเองจากภัยอันตรายจากเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิทั้งของตนเองและผู้อื่น 

- การป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลในโลกออนไลน์

- เข้าใจเทคโนโลยีกับความปลอดภัยส่วนบุคคล

- รู้จักและเข้าใจลิขสิทธิ์ทางปัญญา

- รู้ทันโฆษณาออนไลน์ และมิจฉาชีพในโลกดิจิทัล

- ความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ และ e-commerce

- พิมพ์ 4 สี จำนวน 80 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 200 บาท