• กล่องใส่แฟ้มแบบกระดาษ 3 ช่อง ลายแฟนซี
  185.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มแบบกระดาษ 1 ช่อง ลายแฟนซี
  76.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มรูตะแกรง 3 ช่อง
  399.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มรูตะแกรง 2 ช่อง
  340.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มรูตะแกรง 1 ช่อง
  245.00 ฿
 • กล่องใส่เอกสารแบบไม้ 3 ช่อง
  210.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มแบบกระดาษ 3 ช่อง No.F-32
  185.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มแบบกระดาษ 2ช่อง No.F-28
  140.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มแบบกระดาษ 1ช่อง No.FT-02
  76.00 ฿
 • กล่องใส่เอกสารแบบไม้ 2 ช่อง
  150.00 ฿
 • กล่องใส่เอกสารแบบไม้ 1 ช่อง
  80.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มแบบไม้ 6 ช่อง No.MDF-692X6
  900.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มแบบไม้ 3 ช่อง No.MDF-692X3
  535.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มแบบไม้ 2 ช่อง No.MDF-692X2
  405.00 ฿
 • กล่องใส่แฟ้มแบบไม้ 1 ช่อง No.MDF-692
  260.00 ฿
 • กล่องเอกสารมีหูล็อค คละสี No.A-21
  75.00 ฿
 • กล่องเอกสาร คละสี No.121
  70.00 ฿