• ดัชนีพลาสติกคั่นแฟ้ม 31 ช่อง A4
  140.00 ฿
 • ดัชนีพลาสติกคั่นแฟ้ม 16 ช่อง A4
  77.00 ฿
 • แฟ้มคลิป 2 ห่วง F4 H-925 F
  52.00 ฿
 • แฟ้มโชว์เอกสารคลิป 3 ห่วง+ ซองเติม 20 ซอง No.H-332
  90.00 ฿
 • แฟ้มคลิปก้านยก 3 นิ้ว ปกดูราพลาส F4 No.H-405 F
  70.00 ฿
 • แฟ้มคลิปก้านยก 2 นิ้ว ปกดูราพลาส F4 No.H-425 F
  70.00 ฿
 • แฟ้มคลิปก้านยก 2 นิ้ว ปกดูราพลาส A4 No.H-425
  70.00 ฿
 • แฟ้มคลิปก้านยก 3 นิ้ว F4 No.H-403 F
  65.00 ฿
 • แฟ้มคลิปก้านยก 3 นิ้ว A4 No.H-403 A4
  65.00 ฿
 • แฟ้มคลิปก้านยก 2 นิ้ว F4 No.H-423 F
  65.00 ฿
 • แฟ้มคลิปก้านยก 2 นิ้ว A4 No.H-423 A4
  65.00 ฿
 • แฟ้มแขวนปกสะท้อนแสง No.927
  17.00 ฿
 • แฟ้มแขวน No.905
  15.00 ฿
 • แฟ้มแขวน No.926
  15.00 ฿
 • แฟ้มแขวน No.925
  16.00 ฿
 • แฟ้มโชว์เอกสารคลิป 3 ห่วง+ ซองเติม 20 ซอง A4 No.4443
  85.00 ฿
 • แฟ้มคลิปหนีบปกดูราพลาส A4 No.591
  49.00 ฿
 • แฟ้มคลิปหนีบปกพลาสติก PP F4 No.590 PF
  56.00 ฿
 • แฟ้มคลิปหนีบปกพลาสติก PP A4 No.590 A4
  59.00 ฿
 • แฟ้มคลิป 3 ห่วงมีปกหน้า+ซองเติม 20 ซอง A4 No.231
  90.00 ฿
 • แฟ้มคลิป 2 ห่วงมีปกหน้า A4 No.221 VB
  55.00 ฿
 • แฟ้มคลิป 2 ห่วง ปกดูราพลาส A4 No.221
  50.00 ฿
 • แฟ้มคลิป 2 ห่วง ปกพลาสติก PP F4 No.210 PF
  62.00 ฿
 • แฟ้มคลิป 2 ห่วง ปกพลาสติก PP A4 No.210 A4
  62.00 ฿