รู้เท่าทันดิจิทัล 1

รหัสสินค้า : book1

ราคา

225.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 225.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยุคใหม่ ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างปลอดภัย เหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เนื้อหาในเล่มครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย :

- ทำไมต้องรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ

- รู้จักแหล่งข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล

- ทักษะการคิดเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และข่าวสาร

- รู้จักและเข้าใจความปลอดภัยในโลกดิจิทัล

- การป้องกันและรักษาความเป็นส่วนตัวในโลกดิจิทัล

- พิมพ์ 4 สี จำนวน 104 หน้า ขนาดเล่ม A4

ราคา 225 บาท